También te puede interesar:

Gabriel Mª Otalora, Gerente
AECC Bizkaia
Antoni Parada
Agència Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Rodrigo Gutiérrez Fernández